arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-swedakt

{
  "id": "847554",
  "kodnamn": "runeberg-swedakt",
  "namn": "Äktenskapliga kärleken och dess motsats",
  "datum": "1895-1935",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1915",
  "sortnamn": "Äktenskapliga kärlek",
  "views": "7",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "548642",
  "oldViews": "6",
  "newViews": "1",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/swedakt.htm",
  "extra-origId": "swedakt",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/swedakt/",
  "extra-origSiteUrl2": "http://libris.kb.se/bib/1368894",
  "1-Författare": "Swedenborg, Emanuel",
  "2-Titel": "Äktenskapliga kärleken och dess motsats",
  "3-MARC-id": "libris:1368894",
  "4-Språk": "Svenska",
  "5-Originalspråk": "Latin",
  "6-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2004-09-29"
}