arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för runeberg-zkamerika

{
  "id": "844279",
  "kodnamn": "runeberg-zkamerika",
  "namn": "Amerika. En handbok för menige man",
  "datum": "1891",
  "samling": "Projekt Runeberg",
  "sortyear": "1891",
  "sortnamn": "Amerika En handbok f",
  "views": "0",
  "typ": "bok",
  "tajtid": "545367",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-bokArchive": "EPUB,MOBI,PDF,TXT",
  "extra-bokSrc": "bokar/runeberg/zkamerika.htm",
  "extra-origId": "zkamerika",
  "extra-origSiteUrl": "http://runeberg.org/zkamerika/",
  "1-Författare": "Zilliacus, Konni",
  "2-Titel": "Amerika. En handbok för menige man",
  "3-Språk": "Svenska",
  "4-Originalspråk": "Svenska",
  "5-Publiceringsdatum på Projekt Runeberg": "2014-11-25"
}