arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för signal-21016

{
  "id": "832836",
  "kodnamn": "signal-21016",
  "namn": "Frans August Söderberg",
  "datum": "mellan 1869 och 1920",
  "samling": "Stockholmspolisens signalementsfotografier",
  "sortyear": "1894",
  "sortnamn": "Frans August Söderbe",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "534024",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Bovar/SE_SSA_0023_01_FXIb_bild%2013422_stitch.jpg",
  "extra-origSiteUrl": "http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/stockholmspolisens-spaningsfotografier-1869-1920/Visa/frans-august-soderberg/21016?sidindex=1016",
  "1-Person": "Frans August Söderberg",
  "2-Yrke": "Mekaniske Arbetaren",
  "3-Anteckning": "Frans August Söderberg från Motala arresterad i Hudiksvall av Stadsfiskal Kindbom",
  "4-Anteckning": "(Bild 13422 i databasen)",
  "5-Bildtext": "Ur arkivet ÖÄ för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, F XI b Fotografier"
}