arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för signal-21305

{
  "id": "833155",
  "kodnamn": "signal-21305",
  "namn": "John Johan Dahlgren",
  "datum": "mellan 1869 och 1920",
  "samling": "Stockholmspolisens signalementsfotografier",
  "sortyear": "1894",
  "sortnamn": "John Johan Dahlgren",
  "views": "8",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "534343",
  "oldViews": "8",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Bildarkiv/Egenproducerat/Bovar/SE_SSA_0023_01_FXIb_bild%2013720_stitch.jpg",
  "extra-origSiteUrl": "http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/stockholmspolisens-spaningsfotografier-1869-1920/Visa/john-johan-dahlgren/21305?sidindex=1045",
  "1-Person": "John Johan Dahlgren",
  "2-Yrke": "Bokhållare",
  "3-Anteckning": "Rymd från Göteborg efter att ha tillgripit och förskingrat 11 500 kronor enl skrivelse 5 mars 1877",
  "4-Anteckning": "Förnamn Johan och ålder 24 år enligt anmälan",
  "5-Anteckning": "(Bild 13720 i databasen)",
  "6-Bildtext": "Ur arkivet ÖÄ för polisärenden 3, Kriminalavdelningen, F XI b Fotografier"
}