arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-090

{
  "id": "854124",
  "kodnamn": "sobb-090",
  "namn": "Verksamhet 090",
  "datum": "mellan 1950 och 1960",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1955",
  "sortnamn": "Verksamhet 090",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "548745",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_090&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_090",
  "1-Namn": "1 Katarina Nordlund",
  "2-Namn": "2 Eva Franklin",
  "3-Fotograf": "Allan Beijmo",
  "4-Inlämnat av": "Marika Beijmo",
  "5-Ägare av bild": "Sorsele hembygdsförening",
  "6-Ort": "Sorsele",
  "7-Kommun": "Sorsele",
  "8-Landskap": "Lappland",
  "9-Tid mellan": "1950 - 1960",
  "10-Motiv": "Verksamhet",
  "11-Bildnummer": "090"
}