arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-356

{
  "id": "854416",
  "kodnamn": "sobb-356",
  "namn": "Porträtt 356",
  "datum": "mellan 1950 och 1990",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1970",
  "sortnamn": "Porträtt 356",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549037",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_356&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_356",
  "1-Namn": "1 Olov Gustavsson",
  "2-Fotograf": "Allan Beijmo",
  "3-Inlämnat av": "Marika Beijmo",
  "4-Ägare av bild": "Sorsele hembygdsförening",
  "5-Ort": "Bergnäs",
  "6-Kommun": "Sorsele",
  "7-Landskap": "Lappland",
  "8-Tid mellan": "1950 - 1990",
  "9-Motiv": "Porträtt",
  "10-Bildnummer": "356"
}