arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-DN03199

{
  "id": "854856",
  "kodnamn": "sobb-DN03199",
  "namn": "Utsikt från Peruken, DN03199",
  "datum": "mellan 1950 och 1965",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1957",
  "sortnamn": "Utsikt från Peruken ",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549477",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_DN03199&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_DN03199",
  "1-Fotograf": "David Nyström",
  "2-Inlämnat av": "Vbm",
  "3-Ägare av bild": "Vbm",
  "4-Ort": "Hemfjäll",
  "5-Kommun": "Sorsele",
  "6-Landskap": "Lappland",
  "7-Tid mellan": "1950 - 1965",
  "8-Bildnummer": "DN03199",
  "9-Bildtext": "Utsikt från Peruken, Hemfjäll Sorsele"
}