arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-HB06124

{
  "id": "854612",
  "kodnamn": "sobb-HB06124",
  "namn": "Porträtt HB06124",
  "datum": "mellan 1930 och 1960",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1945",
  "sortnamn": "Porträtt HB06124",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549233",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_HB06124&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_HB06124",
  "1-Fotograf": "Hildur Backman",
  "2-Inlämnat av": "Syskonen Backman",
  "3-Ägare av bild": "Sorsele hembygdsförening",
  "4-Ort": "Sorsele",
  "5-Kommun": "Sorsele",
  "6-Landskap": "Lappland",
  "7-Tid mellan": "1930 - 1960",
  "8-Motiv": "Porträtt",
  "9-Bildnummer": "HB06124"
}