arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-HB08142

{
  "id": "854630",
  "kodnamn": "sobb-HB08142",
  "namn": "Bebyggelse HB08142",
  "datum": "mellan 1940 och 1970",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1955",
  "sortnamn": "Bebyggelse HB08142",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549251",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_HB08142&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_HB08142",
  "1-Fotograf": "Hildur Backman",
  "2-Inlämnat av": "Syskonen Backman",
  "3-Ägare av bild": "Sorsele hembygdsförening",
  "4-Ort": "Sorsele",
  "5-Kommun": "Sorsele",
  "6-Landskap": "Lappland",
  "7-Tid mellan": "1940 - 1970",
  "8-Motiv": "Bebyggelse",
  "9-Bildnummer": "HB08142",
  "10-Bildtext": "Sorsele, Strandvägen med kyrkan i bakgrunden.",
  "11-Bildtext": "Andra huset från vänster var flottningsföreningens hus."
}