arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-HJ01003

{
  "id": "854691",
  "kodnamn": "sobb-HJ01003",
  "namn": "Skolresa till Stockh Verksamhet HJ01003",
  "datum": "1942",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1942",
  "sortnamn": "Skolresa till Stockh",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549312",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_HJ01003&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_HJ01003",
  "1-Namn": "13 Aina Kunosson",
  "2-Namn": "2 Anders Gösta Lundmark",
  "3-Namn": "3 Alice Selmersson",
  "4-Namn": "4 Valter Jonsson",
  "5-Namn": "5 Adele Vennberg",
  "6-Namn": "6 Georg Sjöberg",
  "7-Namn": "7 Elsy Nilsson",
  "8-Namn": "8 Hilding Renman",
  "9-Namn": "9 Iris Robertsson",
  "10-Namn": "12 Brita Waernér",
  "11-Namn": "10 Ruth Rönnholm",
  "12-Namn": "11 Maj Strandqvist",
  "13-Namn": "14 Astrid Abrahamsson",
  "14-Namn": "15 Margit Danielsson",
  "15-Namn": "16 Vilhelm Norlund",
  "16-Namn": "17 Lisa Johansson",
  "17-Namn": "18 Ragna Johansson",
  "18-Namn": "19 Dagmar Holmgren",
  "19-Namn": "20 Gunnel Andersson",
  "20-Namn": "21 Eva Stenberg",
  "21-Namn": "22 Okänd Okänd",
  "22-Namn": "23 Gertrud Stenvall",
  "23-Namn": "24 ? Stenvall",
  "24-Namn": "25 Eva Hamrin",
  "25-Namn": "26 Margareta Gustavsson",
  "26-Namn": "27 Lotten Backman",
  "27-Namn": "28 Sigrid Grundström",
  "28-Namn": "29 Sten Jonsson",
  "29-Namn": "30 Karin Åberg",
  "30-Namn": "31 Gunda Stenlund",
  "31-Namn": "32 Gunirene Norlund",
  "32-Namn": "33 Kurt Forsberg",
  "33-Namn": "34 Harriet Forsberg",
  "34-Namn": "35 E Eriksson",
  "35-Namn": "36 Lars Andersson",
  "36-Namn": "37 Kurt Johansson",
  "37-Namn": "38 Gilbert Höglander",
  "38-Fotograf": "Okänd",
  "39-Inlämnat av": "Hjördis Jonsson",
  "40-Ägare av bild": "Valter Jonsson",
  "41-Ort": "Sorsele",
  "42-Kommun": "Sorsele",
  "43-Landskap": "Lappland",
  "44-Tid": "1942",
  "45-Motiv": "Verksamhet",
  "46-Bildnummer": "HJ01003",
  "47-Bildtext": "Skolresa till Stockholm våren 1942. Årskurs 6 både från Backen och Holmens skola."
}