arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-LB01015

{
  "id": "854243",
  "kodnamn": "sobb-LB01015",
  "namn": "På Gustav Backmans g Bebyggelse LB01015",
  "datum": "mellan 1930 och 1980",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1955",
  "sortnamn": "På Gustav Backmans g",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "548864",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_LB01015&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_LB01015",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Inlämnat av": "Leopold Backman",
  "3-Ägare av bild": "Leopold Backman",
  "4-Ort": "Sorsele",
  "5-Kommun": "Sorsele",
  "6-Landskap": "Lappland",
  "7-Tid mellan": "1930 - 1980",
  "8-Motiv": "Bebyggelse",
  "9-Bildnummer": "LB01015",
  "10-Bildtext": "På Gustav Backmans gård. Det lilla huset till vänster är en kiosk."
}