arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för sobb-LB03003

{
  "id": "854542",
  "kodnamn": "sobb-LB03003",
  "namn": "Bebyggelse LB03003",
  "datum": "mellan 1950 och 1980",
  "samling": "Sorsele bildbank",
  "sortyear": "1965",
  "sortnamn": "Bebyggelse LB03003",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "549163",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "extra-origFileUrl": "http://www.sorselebildbank.se/cgipict-img?Table=050&IMGID=Sobb_LB03003&Imgnr=1",
  "extra-origId": "Sobb_LB03003",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Inlämnat av": "Leopold Backman",
  "3-Ägare av bild": "Leopold Backman",
  "4-Ort": "Sorsele",
  "5-Kommun": "Sorsele",
  "6-Landskap": "Lappland",
  "7-Tid mellan": "1950 - 1980",
  "8-Motiv": "Bebyggelse",
  "9-Bildnummer": "LB03003",
  "10-Bildtext": "Handelsbolaget, busstation och gamla kommunalhuset.",
  "11-Bildtext": "Storgatan - Strandvägen.",
  "12-Bildtext": "Pelaren till vänster är en bensinpump."
}