arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-20117

{
  "id": "788332",
  "kodnamn": "ublu-20117",
  "namn": "Ugnen fylls och ingången muras igen [akvarell nr 31]",
  "datum": "1725-1735",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1725",
  "sortnamn": "Ugnen fylls och ingå",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490333",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Tillkomstinformation": "Jingdezhen Kina\n1725-1735",
  "extra-WGS84": "35,103",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=Kinaakvareller//Image_0031.tif&width=3000",
  "extra-origId": "20117",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=20117",
  "1-Anmärkningar": "Sedan ugnen fyllts, tänds elden på golvet och ingången muras igen så när som på ett litet fyrkantigt hål, genom vilket bränsle kontinuerligt kan kastas in. När kapslarna inne i ugnen fått en silverglänsande röd färg (vit hetta) avslutas eldningen, och efter ungefär 24 timmar öppnas ugnen.",
  "2-Ämnesord": "Akvareller (TGM)\nGouacher (TGM)\nMålningar (TGM)\nPorslin (SAO)\nPorslinsindustri (SAO)\nUgnar (SAO)",
  "3-Geografiska data": "Land: Kina\nProvins/område: Jiangxi\nStad: Jingdezhen",
  "4-Bildnr": "31",
  "5-Teknisk beskrivning ": "Papper Höjd: 41 Bredd: 31 \n\n Gouache",
  "6-Fotografisk beskrivning": "Bild Målerier",
  "8-Extra information": ""
}