arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-20552

{
  "id": "788649",
  "kodnamn": "ublu-20552",
  "namn": "Blåsorkestern 1927 i Folkparken",
  "datum": "1927",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1927",
  "sortnamn": "Blåsorkestern 1927 i",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490650",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Tillkomstinformation": "Lund Sverige\n1927",
  "extra-WGS84": "58.5909072,16.1658256",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=Hagblombilder//lottas_bilder/Hagblom_glas_0005.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "20552",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=20552",
  "1-Anmärkningar": "Uppgift på kuvert: \"Sagostunder. Blåsorkestern 1927 i Folkparken. Till ven. en av dess ledare Oscar Svensson\"",
  "2-Ämnesord": "Blåsorkestrar (SAO)",
  "3-Geografiska data": "Plats: Folkparken\nStad: Lund",
  "4-Bildnr": "134",
  "5-Teknisk beskrivning ": "Glas 11.60 x 16.51 cm\nFotografi",
  "6-Fotografisk beskrivning": "",
  "8-Extra information": "Hagblom-Foto \n(Fotograf)\nOscar Svensson\n(Avbildad)"
}