arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-20620

{
  "id": "788169",
  "kodnamn": "ublu-20620",
  "namn": "Fröken Wendt",
  "datum": "April 1923",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1923",
  "sortnamn": "Fröken Wendt",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490170",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Tillkomstinformation": "Lund Sverige\nApril 1923",
  "extra-WGS84": "55.7046601,13.1910073",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=Baggebilder//10590341.16420.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "20620",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=20620",
  "1-Anmärkningar": "Pass. [I hatt och pälsstola].",
  "2-Ämnesord": "Porträtt (TGM)",
  "3-Geografiska data": "Land: Sverige\nProvins/område: Skåne\nStad: Lund",
  "4-Bildnr": "16420",
  "5-Teknisk beskrivning ": "Glas 12x16,5 cm\nFotografi",
  "6-Fotografisk beskrivning": "Bild Fotografier",
  "8-Extra information": "Per Bagge\n(Fotograf)\nFröken Wendt\n(Avbildad)"
}