arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-21090

{
  "id": "788505",
  "kodnamn": "ublu-21090",
  "namn": "Vlm.",
  "datum": "[ca. 1650]",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1650",
  "sortnamn": "Vlm",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490506",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Språk": " Tyska",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=/DLG_kartor//DLG_B_209.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "21090",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=21090",
  "1-Tillkomstinformation": "[Frankfurt am Main] [Tyskland]\n[ca. 1650]",
  "2-Anmärkningar": "",
  "3-Ämnesord": "Topografiska kartor (TGM)\nStadsvyer (TGM)\nStadskartor (SAO)\nStäder (SAO)\nMilitärväsen (SAO)\nFortifikation (SAO)\nByggnader (SAO)",
  "4-Geografiska data": "Land: Tyskland\nProvins/område: Baden-Württemberg\nStad: Ulm",
  "5-Bildnr": "542",
  "6-Teknisk beskrivning ": "Papper Höjd: 19,6 Bredd: 31,0 \n\n Kopparstick",
  "7-Fotografisk beskrivning": "Karta Kartor",
  "8-Extra information": "Bengt Melliander \n(Fotograf)\nMatthäeus Merian d.ä.\n(Gravör)"
}