arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-21160

{
  "id": "788405",
  "kodnamn": "ublu-21160",
  "namn": "Keyserliche Schantz bey Damgarten.",
  "datum": "[ca. 1639-1650]",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1639",
  "sortnamn": "Keyserliche Schantz",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490406",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Tillkomstinformation": "[Frankfurt] [Tyskland]\n[ca. 1639-1650]",
  "extra-WGS84": "54.2522114,12.4397492",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=/DLG_kartor//DLG_C_039.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "21160",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=21160",
  "1-Anmärkningar": "",
  "2-Ämnesord": "Topografiska kartor (TGM)\nMilitärväsen (SAO)\nFältslag (SAO)\nFortifikation (SAO)\nFästningar (SAO)\nBelägringar (SAO)",
  "3-Geografiska data": "Land: Tyskland\nProvins/område: Mecklenburg-Vorpommern\nStad: Ribnitz-Damgarten",
  "4-Bildnr": "612",
  "5-Teknisk beskrivning ": "Papper Höjd: 10,5 Bredd: 17,6 \n\n Kopparstick",
  "6-Fotografisk beskrivning": "Karta Kartor",
  "8-Extra information": "Bengt Melliander \n(Fotograf)\nMatthäeus Merian d.ä.\n(Utgivare)"
}