arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-21342

{
  "id": "788379",
  "kodnamn": "ublu-21342",
  "namn": "Abbildung der Statt Gigeri in Affrica, wie solche der König in Frankreich durch den Hertzogen de Beaufort eingenommen.",
  "datum": "[1672]",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1672",
  "sortnamn": "Abbildung der Statt",
  "views": "2",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "490380",
  "oldViews": "2",
  "newViews": "0",
  "0-Språk": " Tyska",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=/DLG_kartor//DLG_C_063.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "21342",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=21342",
  "1-Tillkomstinformation": "[Frankfurt] [Tyskland]\n[1672]",
  "2-Anmärkningar": "",
  "3-Ämnesord": "Topografiska kartor (TGM)\nMilitärväsen (SAO)\nStadsvyer (TGM)\nStäder (SAO)\nFortifikation (SAO)\nMilitära operationer (SAO)",
  "4-Geografiska data": "Land: Algeriet\nProvins/område: Corniche Jijelienne\nStad: Jijel",
  "5-Bildnr": "639",
  "6-Teknisk beskrivning ": "Papper Höjd: 26,0 Bredd: 35,1 \n\n Kopparstick",
  "7-Fotografisk beskrivning": "Karta Kartor",
  "8-Extra information": "Bengt Melliander \n(Fotograf)\nMerian Erben\n(Utgivare)"
}