arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för ublu-8749

{
  "id": "761952",
  "kodnamn": "ublu-8749",
  "namn": "[Gamla infartsvägen till Torpa stenhus]",
  "datum": "1932",
  "samling": "Lunds universitetsbiblioteks bildsamlingar",
  "sortyear": "1932",
  "sortnamn": "Gamla infartsvägen t",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "467549",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Tillkomstinformation": "1932",
  "extra-WGS84": "57.6499824,13.2793521",
  "extra-origFileUrl": "http://www6.ub.lu.se/fsi/server?type=image&profile=jpeg&quality=95&source=Sjobeck//11718571.2939.PM.TIFF&width=3000",
  "extra-origId": "8749",
  "extra-origSiteUrl": "http://bilder.ub.lu.se/application/index.cfm?ID=8749",
  "1-Anmärkningar": "[Bildens baksida: Västergötland. Gamla infartsvägen till \"Torpa stenhus\". Foto Mårten Sjöbeck 1932].",
  "2-Ämnesord": "Vägar (SAO)\nTräd (SAO)",
  "3-Geografiska data": "Land: Sverige\nProvins/område: Västergötland\nHärad: Kind\nSocken: Länghem\nPlats: Torpa",
  "4-Bildnr": "2939",
  "5-Teknisk beskrivning ": "Papper Höjd: 10 Bredd: 14,5 \n\n Fotografi",
  "6-Fotografisk beskrivning": "Bild Fotografier",
  "8-Extra information": "Mårten Sjöbeck\n(Fotograf)"
}