arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Avbildning föreställande gammalt svenskt metallstycke som legat på rikets fästningar, med Vasaättens vapen. Ingår i volym med avbildade äldre svenska eldrör förvarade på fästningar samt eldrör erövrade åren 1598-1679.

2007

Armémuseum

digmus-am-AMA.0005845

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaArmémuseum
Reprofotograf, skanningHedberg, Kjell
HistoriaI ett kungligt brev från april 1705 beslutades att alla artilleripjäser som erövrats som troféer av den svenska armén skulle avbildas innan de smältes ned eller gjöts om. Pjäserna avbildades under 1700-talets början av syskonen Anna Maria och Philip Jakob Thelott. De flesta avbildningarna är inte signerade och det är därför svårt att avgöra vem av syskonen som utfört dem. Avbildningarna förvarades ursprungligen hos Krigskollegium men bands år 1746, på uppdrag av tygmästaren Thomas Cunninghame, in i tre band med kartuscher utförda av Cunninghame själv. De tre banden förvarades därefter fortsatt hos Krigskollegium men ingår numer i Armémuseums arkiv. Band 1-2 innehåller kanoner tagna under Stora nordiska kriget och Band 3 innehåller äldre svenska pjäser förvarade på fästningar samt pjäser erövrade åren 1598-1679.
ÄmneAntikvarisk avbildning
ÄmneArtilleri
ÄmneEldrör
ÄmneKrigsbyte
ÄmneTrofé
ArkivreferenserArmémuseum Ritningssamlingen J 3 volym 45, Band 3 AM 5379
Koordinater58.0678, 11.8294

Saker med liknande metadata

Saker från samma plats Visa alla