arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Tryckt text på kortet: "Gustafsberg." "Uddevalla Pappershandel, Hildur Andersson"

1908

Bohusläns museum

digmus-bm-UMFA53263_6072

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaBohusläns museum
FotografLundbäck, Maria
HistoriaUddevalla "Snäckan, Bikupan, Slottet" tillhörde varvshusen. Idag bedrivs café i "Snäckan". "Snäckan" sattes upp på denna plats 1837. Byggnaden är långsträckt och uppförd i en våning med breda frontspisar vid bägge långsidorna, vilka dock inte går utanför fasadliven. Framför sjösidans front finns en balkong stödd på två kolonner. Fasaden har locklistpanel och vid taksprången sitter en tandsnittsfris. I fronternas gavelytterhörn finns halvcirkulära fönster. "Slottet" torde vara byggt omkring 1830. Av de s.k. varvsbyggnaderna har "Slottet" den anspråksfullaste utformningen och det torde vara klart att det uppfördes för badgästernas logi. Säkerligen är att det också riktigt att påstå att byggnaden förbehållits förnämare gäster. "Bikupan" har troligen hört till varv som låg på stranden nedanför fram till 1800-talets mitt. Tillkomstår går ej att fastställas men huset finns med på några teckningar av Gustaf Silferstråhle från 1806. Då är ej tredje våningen tillbyggd, vilket troligen skedde i och med att byggnaden gjordes om till pensionatshus. I dag räknas Gustafsbergs som Sveriges första havsbadort. Dess försteg i tiden är inte så stort.En väsentlig skillnad ligger i att Gustafsberg förblev en badort som levde och utvecklades under 1800-talet till en funktionellt och arkitektoniskt differentierad miljö. Gustafsberg var inte enbart sin betydelse som havsbadort utan även som barnhus med skola alltsedan 1770-talet. Dessutom har stället alltsedan 1700.talets början varit något av en brunnsort, med två mineralhaltiga källor på plats för nuvarande restaurangen. Maria Lundbäck föddes i Uddevalla där fadern var bryggeriägare. Hon lärde sig fotografyrket av fotograf Josefina Rydholm. Så småningom övertog Maria ateljén på Södra Drottninggatan 13. Därefter 1883 öppnade hon egen ateljé på Lagerbergsgatan 11, dessutom hade hon en tid en filial i Trollhättan. Det var som porträttfotograf hon blev känd, hon erhöll många priser och utmärkelser för sin yrkesskicklighet. Hon var också verksam med att fotodokumentera skilda händelser i staden, utställningar affärer och industrier. Hennes grav är på Norra kyrkogården i Uddevalla.
ÄmneKustbebyggelse
ÄmneSkog
ÄmneFjord
ÄmneBostadshus
PlatsSverige, Bohuslän, Västra Götaland, Uddevalla, Uddevalla, Gustafsberg, Snäckans Café
KlassificeringTopografi och geologi
KlassificeringFlora
KlassificeringBostäder
KlassificeringBebyggelsemönster
Koordinater58.35, 11.9167

Saker från samma tid Visa alla

Saker från samma plats Visa alla