arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Vykort. "Trollhättan. Kopparklinten och Helvetesfallet."

1910

Bohusläns museum

digmus-bm-UMFA54672_0360

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaBohusläns museum
HistoriaByggnaden på berget är Hotell Utsikten (Utsigten). I bakgrunden syns Trollhättans kyrka som stod klar 1862. Från Innovatums bildarkiv har följande text hämtats från vykort ISC-00041.jpg Gammalt vykort från Hotel Bellevue med Trollhättans kyrka till vänster. I förgrunden Helvetesfallen. På baksidan kan man läsa: "Ny Regim. Nyrenoveradt. Öppet hela året. Hotellet har 100 sofplatser. Läs-, Rök- & Musik-salong. Svenskt & Franskt kök. Ferm betjäning. Moderata priser. Härligaste läge vid de stora vattenfallen. Från hotellets torn och terass har man ett af de vackrasta panoramer i verlden. Beställning emottages genom telefon och å Hotellets kontor". Kompletteringar till bildtext: Fotografen Johan Robert Dahllöf (1842-1904), son till fabriksidkaren O.F. Dahllöf, lät börja bygga denna villa – Villa Utsikten - som ateljé och bostad år 1875 och den var klar 1876. År 1890 inleddes om- och tillbyggnad av villan, som då inrättades och öppnades som turisthotell 1891 med det välfunna namnet Utsikten. Hotellet fick vatten från eget pumpverk nere vid Helvetesfallet, vilket syns särskilt bra på bild TBWG-002-064d. På gårdssidan anlades en vacker bassäng med springbrunn och med fiskar av olika slag inplanterade. Cirka 1908 inköptes Utsikten – som då inte längre var i Robert Dahllöfs ägo - av dåvarande Vattenfallsstyrelsen som där sedan inredde kontor och personalbostäder för kraftverksbyggarna. År 1917 revs större delen av Utsikten. Endast stenbyggnadsdelen behölls kvar och användes i fortsättningen som personalbostäder. Under tiden som stadshuset/stadshotellet byggdes (1913-1916) bedrevs återigen hotellverksamhet i hotell Utsikten. Från 1927 överfördes Utsikten till Trollhätte Kraftverk, som sedan utnyttjade det som personalbostadshus till 1991, då byggnaden i sin helhet revs i början av april. På platsen finns idag [på 2000-talet] ett utsiktstorn. Robert Dahllöfs far O. F. Dahllöf anlade den första oljestampen vid Polhems kanal 1847. Utsikten ersattes år 1991 av Energihuset Insikten, uppförd av Vattenfall. Brevkortet är frankerat med 5 öres grönt frimärke med porträtt av Oscar II i profil. Hälsningen lyder: Barvik 3/8 10 Tack för vyen Många helsningar från J.A. Helsningar från Dina och mamma. Tretton språk finns representerade i tryckt text på kortets baksida: BREVKORT Correspondenzkarte Carte Postale Levelezö-Lap Dopisnice Weltpostverein Cartolina postale Karta korespondencyjna Postkarte Unoin postale universelle Briefkaart Dopisnica Post card
ÄmneKyrka
ÄmneHotell
ÄmneVattenfall
ÄmneÄlv
ÄmneGöta älv
ÄmneVykort
ÄmneBrevkort
ÄmnePostgånget
ÄmnePostväsen
PlatsSverige, Västra Götaland, Trollhättan, Trollhättan, Trollhättan, Hotell Utsikten, Kopparklinten
KlassificeringTopografi och geologi
KlassificeringResande och turism
KlassificeringKyrkor
Koordinater58.2833, 12.2833

Saker från samma tid Visa alla

Saker från samma plats Visa alla