arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Sida:

Vy mot Rådhuset och Vårfrukyrkan

1984

Östergötlands museum

digmus-om-_M.EA.000132.0004

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaÖstergötlands museum
HistoriaEnskilt arkiv 132 emanerar från Anna Rothman (1881-1964). Anna föddes i Skänninge som dotter till rådman Anders Nicolaus Rothman och dennes maka Marie Charlotte Curman. Anna Rothman tjänstgjorde från 1913 till långt efter sin pension som lärare i Linköping. Under en följd av år var hon även Östergötlands museums arkivarie. Anna Rothman skänkte handligarna i enskilt arkiv till museet 1964. Arbetsbeskrivning: I kapsel K:1 och K:2 ur enskilt arkiv 132 förvaras omkring 100 fotografier. Merparten är tagna av åtvidabergsfotografen Johan Emanuel Thorin. Till Thorins bilder finns även ett register där dennes bilder har numrerats efter egen nummerserie. Vi har valt att skanna och registrera alla bilder i kapslarna. För Thorins bilder som återfinns i registret använder vi de där angivna bildnumren te. x. 18A12 (ÖM.EA132.018A12). Övriga fotografier erhåller bildnummer i löpordning; ÖM.EA132.000001 osv. Det är oklart hur fotografierna kommit i Anna Rothmans ägo. Arbetet med att digitalisera den beskrivna samlingen genomfördes under sommaren 2016.
MotivVy från Järntorgsgatan mot Rådhuset och Vårfrukyrkan.
ÄmneStadsbebyggelse
ÄmneRådhus
ÄmneKyrka
Enskilt arkivEA132 Anna Rothman
PlatsSverige, Östergötland, Linköping Sverige, Östergötland, Mjölby, Skänninge, Skänninge
KlassificeringOffentliga byggnader
KlassificeringByggnader för religionsutövning, undervisning och kultur
KlassificeringBebyggelsemönster
KlassificeringGator och trafik
KlassificeringKommuner
KlassificeringKyrkor
Koordinater58.325, 15.1306

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla