arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Man med ansiktsmask från Ostasien.

Tekniska museet

digmus-tek-TEKA0073082

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaTekniska museet
FotografOkänd
Ämnekolorerat
Ämneman
Ämneasiat
Ämnemask
Ämnefranskt
Ämneskioptikon
Ämnefotografi
Ämneskioptikon
PlatsOstasien
KlassificeringSkioptikonbilder