arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Des H:r Grafen vndt Reichs Cantzlern Magni Delagardie Palatium in Stockholm, wie Solsches beij des General Wachtmeisters Haus antzüschen

16--

Kungliga biblioteket

kb-18035824

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 teckning, blyerts, lavering och krita, 27 x 41 cm
AnmärkningDahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 185
AnmärkningTeckningen utförd före 1661 enligt Magnusson, S. 185
SammanfattningKonturer på framsidans teckning är delvis utfyllda med bläck och krita på bladets baksida
AnmärkningMed påskrift: - G.- F.- D.- A.- B.- C.- Meler Lacus.- NORDER STROOM.- A. Dess herrn Reichs Cantzlers Palatiüm. B. S. Iacobs Kirche. C. dess General Wachtmeisters Palatium. D. Königl: Marstall. E. Theil von des herrn Grafen und Feltmarschalln Axel Lillien Palais. F. Theil von des Sehl: Grafen unde feltmarschall Torstenssohns Palatiüm. G. Königin Christine Triumphbogen. H. Norder Brücke.- B
ÄmnesordPalats
ÄmnesordPalaces
GenreBlyertsteckningar
GenreLaveringar
GenreBilder
GenreTeckningar
Koordinater59.3346, 18.0605

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla