arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Bondeska palatset

1665

Kungliga biblioteket

kb-18035840

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 teckning, penna och blyerts, s/v, 31 x 41 cm
AnmärkningDahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 185
AnmärkningTeckningen utförd omkring 1665 enligt Magnusson, S. 185
AnmärkningTitel konstruerad av katalogisatör
AnmärkningMed påskrift: [Delvis utraderat:] [...] 34. [...] 6. [...] 1. [...] 2..- Intet låtit liggia det lilla Pundh som gafs [...] hur [...].- NB. Att fråga j Hamburg Falkens Enkia Om dee Triumpherne Ähre Ännu tillstädes som skedde weedh Cröningen.- A.- B opå stora frontespisen.- detta wapnett högre ifrån huset.- Bondeska palatset
ÄmnesordPalats
ÄmnesordPalaces
GenreDetaljstudier (bilder)
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreBlyertsteckningar
GenreBilder
GenreTeckningar

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla