arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Konung Knuut

16--

Kungliga biblioteket

kb-18036373

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 teckning, blyerts och penna, s/v, 16 x 21 cm
AnmärkningDahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 205
AnmärkningBaksida till KoB Dahlb. Handt. 9: 55 av
AnmärkningMonterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 9: 55 b
SammanfattningTill vänster en skiss av gravmonumentet, till höger en text om Knut Eriksson
AnmärkningMed påskrift: [gravstenens text] .- Konung Knuut. Her hwijlar Konung Knuut hin helige Erichs Sonhan wardt j förstone fördriwfen af Rijket och wandt det igen med Swerd och drap Konung Carl på wisingsöö Konung Kool och burslee och fick öfwer alla sine Owänner Seger, han stridde många strijder och want mycken Seger i allom [...] han hade månger oroo widh Swerige innan han fick det medh roo sedan wardt han goder konunger och Regerade wäl Swerige j Tiugu tre Åhr om sider blef han dräpen j Gäsenge herad j Westergiötlandh Åhr MCXCI och Jordades j Warnhem under sin Steen
PersonnamnKnut Eriksson,
ÄmnesordRustningar
ÄmnesordArmor
GenreBilder
GenreHandskrifter
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreSkisser
GenrePorträtt
GenreTeckningar
Koordinater58.3863, 13.649

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla