arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Konung Erichs Läspe

16--

Kungliga biblioteket

kb-18036381

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 teckning, penna och blyerts, s/v, 16 x 20 cm
AnmärkningDahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 205
AnmärkningBaksida till KoB Dahlb. Handt. 9: 58 av
AnmärkningMonterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 9: 58 b
SammanfattningPå vänster sida en teckning föreställande Erik Läspes gravsten, på höger sida en mindre blyertsskiss och en längre text om kungen.
AnmärkningMed påskrift: Konung Erichs her hwijlar sig Konung Erich kallat läspe konung Erich Knutsons son, han kom till Rijket effter konung Johan dn Unge åhr MCCXXIII och wart fördrifwen af herr Knut en Folkunge som sig Emot honom upphoof och want strijden öfwer koungen wed Alfwastra, sedan samblade sig konung Erich en här af [danemark?] och want strijden öfwer herr Knut och fleere Folkungar wed Sparresätr han war en Spaker Rättwijser Man och styrde sitt rijke wäl och dödde Åhr MCCL
PersonnamnErik Eriksson,
ÄmnesordGravmonument
ÄmnesordSepulchral monuments
GenreBilder
GenrePorträtt
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreSkisser
GenreTeckningar
Koordinater58.3863, 13.649

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla