arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Skåttorp

1698

Kungliga biblioteket

kb-18036422

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnLoffman, Jacob,
Fysisk beskrivning1 teckning, penna och lavering, s/v, 23 x 36 cm
AnmärkningLoffman konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 208
AnmärkningTeckningen utförd 1698 enligt Magnusson. S. 208
AnmärkningTeckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
AnmärkningMed påskrift: 8.- 1.- 1.- 2.- 3.- 2.- 7.- 6 [fem ggr].- 8.- 4.- 5.- 6.- Herregårdens uthseende faciat åth mangården med des när omkring liggande lägenheet. 1 Herre bygningen. 2. Tienstefolckz byggningen item brygg och bakeriet..- 3. Mangården. 4 Ladugården. 5. Magazinshuus. 6. Fiskedammar. 7. Hallandz åhs. 8. Åhn mellan Herregården och Åhsen som 1/4 mihl härifrån i Hafwet uthgår.- a
ÄmnesordSlott
ÄmnesordPalaces
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreLaveringar
GenreBilder
GenreTeckningar
Koordinater56.5058, 13.0456

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla