arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Grundtechningh på säteriet Skåttrrop.

16--

Kungliga biblioteket

kb-18036423

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
Fysisk beskrivning1 teckning, penna och akvarell, 22 x 24 cm
AnmärkningOkänd konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 208
AnmärkningTeckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
AnmärkningMonterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 10: 31 b
AnmärkningTeckningen är uppklistrad på stödpapper
AnmärkningMed påskrift: 1. gångaren af tegell hwälfde. 2. ovala Sahlen (der Maistetterne Copulerades) 16 ahl:r högh, hwilcken medh bräder är hwälfwat och gipzwärck påsatt, upemot hwälfningen fönster, lijka för dhe nedre antydda, Mitt under bemelte hwalff uthj een Oval skillrat på bräder åthskillige poseteurer, den fienden i ofreden.- så sönderskutet at intet kan skiönjas hwad det warit. 3. Twenne andre sahlar. 4. Camrar i flöglarne med bräder hwälfda och gipzwärck under arbetat. 5. Kiöket 6. Spijskammar. 7. Eett rum hwar i nedången är till kiällaren, som dagl: brukas. 8. Dito för tunnors nedbährande. 9. Trappa till öfre Log: och Windh.- 2.- 4.- 7.- 6.- 5.- 4.- 1.- 1.- 3.- 3.- 9.- 8.- 4.- 4
ÄmnesordSlott
ÄmnesordPalaces
GenreTeckningar
GenreArkitekturritningar
GenreAkvareller
GenreBilder
Koordinater56.5058, 13.0456

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla