arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rudera et Reliquiæ experuetusta arce Cronenbergensis in Smalandia, extructa ab Episcopo S:o Sigfrido, tempore Regis Olai Skottkonungh, ab initio Christianissmi, adversus furorem et vim Ethnicorum Anno Christi prout nostro tempore visuntur.

1691

Kungliga biblioteket

kb-18036582

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnEhrenstrahl, David Klöcker,
Fysisk beskrivning1 teckning, blyerts, penna och lavering, s/v, 22 x 35 cm
AnmärkningEhrenstrahl delvis konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 206
AnmärkningTeckningen utförd 1691 enligt Magnusson. S. 206
AnmärkningTeckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
AnmärkningMed påskrift: Villa Cronebergh.- Christicolis arx
AnmärkningMonterad bild sammanfogad av flera segment
ÄmnesordRuiner
ÄmnesordRuined buildings
GenreBilder
GenreKartuscher
GenreTeckningar
GenreLaveringar
Koordinater56.879, 14.8059

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla