arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Sida:

47 ytterligare filer visas inte men finns tillgängliga för nerladdning.

Erik Dahlberghs vinjetter till Sueciaverket

Kungliga biblioteket

kb-18036591

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 vol. (30 sidor) och 10 blad, blyerts, penna och lavering, s/v
SammanfattningI den bundna volymen ingår en tresidig handskriven förteckning, 19 initialer, 34 vinjetter och queues-des-lampes samt ett porträtt av Karl XI. Bland de lösa bladen ingår nio skisser och ett textfragment.
AnmärkningVinjetterna och initialerna har utgjort förlagor till utsmyckningarna i Suecia Antiqua et Hodiernas textdel.
AnmärkningDahlbergh, Litheim och Ehrenstrahl upphovsmän enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 254-256
SammanfattningI samlingen ingår en handskriven förteckning med marginalanteckningen "alle desse vignetter och Queues des Lampes ähre den 18 Augustij Ao 1699 till Cam: Blåman öfwersende"
PersonnamnKarl
ÄmnesordHeraldiska vapen
ÄmnesordInitialer
ÄmnesordHeraldry
GenreVinjetter
GenreKartuscher
GenreAllegorier (bilder)
GenreTeckningar
GenreLaveringar
GenreSkisser
GenrePorträtt
GenreBilder

Saker med liknande metadata Visa alla