arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Diverse Veüer och Profiler af Skurugata

1696

Kungliga biblioteket

kb-18098713

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDe la Vallée, Christopher Johan,
Fysisk beskrivning1 teckning, penna och lavering, s/v, 32 x 20 cm
AnmärkningDe la Vallée konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 207
AnmärkningTeckningen utförd 1696 enligt Magnusson. S. 207
AnmärkningTeckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
AnmärkningMonterad på samma ark som KoB Dahlb. Handt. 10: 21 b
AnmärkningMonterad bild sammanfogad av flera segment
AnmärkningMed Explication: Denna Skurugata ähr ehn ganska stoor Caverne, Bergs-håla, remna eller Skrefwa, belägen Öster ifrån Staden Ekesiö, lång mäst ehn fierndels Mjl, liggandes samma längd efter Compas-Streket Sud-Ost och Nord-West, merendels i ehn rätt Linie, utj Södra-Wäbo Härad, halfparten däraf, eller den dheel som wetar åth Staden, lyder till Ekesiö Sokn; men den bårtare eller på andra sidan till Hull-Sokn. Man reser diit Ostorpa-Wägen Nord-Ost från Staden 5/8 Mijl och därifrån gienom beswärlig Skogswägh 3/8 Mijl. Men gienesta Wägen gienom Skogen 3/4 Mijl. Mitt på längden af samma Skurugata eller bizarre Bergs-Skiöra, ähr största diupleken som Profilen A. wisar. Nembl: på den närmesta sidan åth Staden 14 a 20 alnar, åter på den andra geent emot ehn stor Precipice af 40 alnar i diuplek, förutan det andra höga Berget (Sub Lit E) Skuru-hatt nämbdt, 40 a 50 alnar högt. näst berörde Berg-remnas Separation ähr allenast 10 alnar. Profilen B. Wisar Skurugatas besdaffenheet på Sud Ost endand och Lit. C. på den som nord W: D. ähr Profiln af Skurugata, kallad Sacrestigan, ehn Speluncke och Bergshåla formerad igienom dhe låssnade och nedfalne mycket stora stenar..- B.- C.- E.- A.- D
ÄmnesordCanyons
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreLaveringar
GenreBilder
GenreTeckningar
Koordinater57.6659, 14.9707

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla