arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Oscar Fredrik Church, Göteborg (Gothenburg), Västergötland, Sweden

1893-1895

Riksantikvarieämbetet

raa-16000200159940

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
KällaRiksantikvarieämbetet
PlatsGothenburg
Nyckelordstreet
Nyckelordbuildings
BeskrivningOscar Fredrik church in the Olivedal area in Gothenburg. The church was designed by architect Helgo Zettervall (who took the image above) and was inaugurated in 1893. The church was named after king Oscar II.
BeskrivningOscar Fredriks kyrka i Olivedal i Göteborg. Kyrkan ritades av arkitekt Helgo Zettervall (som tog bilden) och invigdes 1893. Kyrkan namngavs efter kung Oscar II.
Parish (socken)Göteborg
Province (landskap)Västergötland
Municipality (kommun)Göteborg
County (län)Västra Götaland
Photograph byHelgo Zettervall
Date1893-1895
FormatRepro negative
Koordinater57.6967, 11.9474

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla