arkivkopia

Samlingen "Riksantikvarieämbetet" innehåller 1812 saker.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om kulturarv och kulturmiljöer.