arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för kb-18036279

{
  "id": "635",
  "kodnamn": "kb-18036279",
  "namn": "Ållonöö Emot Öster",
  "datum": "167-",
  "samling": "Kungliga biblioteket",
  "sortyear": "1675",
  "sortnamn": "Ållonöö Emot Öster",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "635",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Personnamn": "Dahlbergh, Erik,",
  "extra-WGS84": "58.6188355,16.5034521",
  "extra-origFileCount": "1",
  "extra-origId": "18036279",
  "extra-origSiteUrl": "http://libris.kb.se/bib/18036279",
  "1-Fysisk beskrivning": "1 teckning, blyerts och penna, s/v, 33 x 41 cm",
  "2-Anmärkning": "Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 201",
  "3-Anmärkning": "Baksida till KoB Dahlb. Handt. 9: 11v",
  "4-Anmärkning": "Monterad bild sammanfogad av flera segment",
  "5-Anmärkning": "Med påskrift: Braawijken Sinus maris Balticij",
  "6-Anmärkning": "Ovanför bilden finns följande anteckning i blyerts: In j bråwijken ähre fölliande innlopp Öfwer 10 åthminstone: 1. wedh hefringen kan ingen förweria., 2. wedh Åreka wedt grensen emellan hefringen och barsundh, 3. wester om Barsundh går in uthan allt hinder dock måste han åth lönöö [schantz?], 4..- NB: Edzsurna Loodzmän - hwar skutskeppare och hwar bonde pojke kan styra uth och in farkosterne.- 1675 den 6 juny wedh Skenes: gamalt furu timber 68, nytt furu timber 46, gamalt gran timber 45, nytt gran timber 16, sparrar 52",
  "7-Ämnesord": "Slott",
  "8-Ämnesord": "Båtbryggor",
  "9-Ämnesord": "Jetties",
  "10-Ämnesord": "Palaces",
  "11-Genre": "Bläck- och tuschteckningar",
  "12-Genre": "Bilder",
  "13-Genre": "Teckningar"
}

...och lite skön källdata

000		06435ckm a22012857a 4500
001		18036279
003		SE-LIBR
005		20170419141349.0
007		kd boc
007		cr||||||||||||
008		150608q167u  sw ||| |   |o  i|swe c
024	7	$a KoB Dahlb. Handt. 9:11$2 KB-signum
040		$a S
042		$9 SAHT$9 DIGI
100	1	$a Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703$4 art$0 183149
245	1 0	$a Ållonöö Emot Öster$h [Elektronisk resurs]
260		$c [167-]
300		$a 1 teckning :$b blyerts och penna, s/v ;$c 33 x 41 cm
500		$a Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 201
500		$a Baksida till KoB Dahlb. Handt. 9: 11v
500		$a Monterad bild sammanfogad av flera segment
533		$a Digitalt faksimil$b Stockholm$c Kungliga biblioteket$d 2015
562		$a Med påskrift: Braawijken Sinus maris Balticij
562		$a Ovanför bilden finns följande anteckning i blyerts: In j bråwijken ähre fölliande innlopp Öfwer 10 åthminstone: 1. wedh hefringen kan ingen förweria., 2. wedh Åreka wedt grensen emellan hefringen och barsundh, 3. wester om Barsundh går in uthan allt hinder dock måste han åth lönöö [schantz?], 4..- NB: Edzsurna Loodzmän - hwar skutskeppare och hwar bonde pojke kan styra uth och in farkosterne.- 1675 den 6 juny wedh Skenes: gamalt furu timber 68, nytt furu timber 46, gamalt gran timber 45, nytt gran timber 16, sparrar 52
610	2 4	$a Ållonö slott
650	7	$a Slott$2 sao$0 165938
650	7	$a Båtbryggor$2 sao$0 141745
650	0	$a Jetties
650	0	$a Palaces
651	7	$a Sverige$z Östergötland$z Ållonö$2 sao
655	7	$a Bläck- och tuschteckningar$2 gmgpc//swe$0 297826
655	7	$a Bilder$2 saogf$0 353531$0 282076
655	7	$a Teckningar$2 gmgpc//swe$0 282074
776	0 8	$i Originalversion:$t Ållonöö Emot Öster$w 11420635
787	0 8	$i Handritad förlaga till:$a Swidde, Willem$t Ållonöö Septentrionem versum : Ållonöö versus Orientem$d 1692$w 8463561
856	4 0	$u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:suecia-18036279$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x sueciapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036279.pdf$z pdf$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x datapdf
856	4 0	$u https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036279,1.tif$z Masterfil 168 MB$z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket$x master
856	4 2	$u https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095959&local_base=sah$z Sök/visa i suecia.kb.se$x sueciakbse
856	4 2	$u https://weburn.kb.se/suecia/bild/79/18036279.jpg$z Lågupplöst bild$x digipic
856	4 2	$u https://data.riksarkivet.se/tora/12349$x tora$w 12349$z TORA (Topografiskt register på Riksarkivet)
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erik Jönsson,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlberg, Erich I.,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
900	1 s	$6 100$a Dahlbergh, Erich,$d 1625-1703$u Dahlbergh, Erik,$d 1625-1703
950	s	$6 650$a Bryggor$x hamnbyggnad$u Båtbryggor
950	k	$6 650$a Lustslott$w h$u Slott
950	k	$6 650$a Byggnader$w g$u Slott
955	k	$6 655$a Bildverk$u Bilder
955	k	$6 655$a Bilder$w g$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med abstrakta motiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blyertsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Bläck- och tuschteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Färgstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Genomskärningsbilder$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kalkeringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kolteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Kritteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Landskapsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Marina teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Metallstiftsteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Modellteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Pennteckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Sammanställda teckningar$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Skrapkartonger$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Teckningar med havsmotiv$w h$u Teckningar
955	k	$6 655$a Akvareller$u Teckningar
955	k	$6 655$a Blandteknik$u Teckningar
955	k	$6 655$a Cliché-verre$u Teckningar
955	k	$6 655$a Handkolorerade förstoringar$u Teckningar
955	s	$6 655$a Teckningar i bläck$u Bläck- och tuschteckningar
955	s	$6 655$a Tuschteckningar$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Teckningar$w g$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a Laveringar$u Bläck- och tuschteckningar
955	k	$6 655$a ABC-bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Affischer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Andaktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Barnkonst$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Collage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$w h$a Découpure$u Bilder
955	k	$6 655$a Dekorer (grafik)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotografier$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Fotomontage$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genomsiktsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Genrebilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Havsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Idolbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Illustrationer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Landskapsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Marina bilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Målningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Porträtt$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Rekonstruktioner (bilder)$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Skämtteckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Sjökrigsbilder$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Stilleben$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Teckningar$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tre bilder i en$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Tryck$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Ukiyo-e$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Konstnärers ungdomsverk$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vinjetter$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Vyer$w h$u Bilder
955	k	$6 655$a Elektroniska bilder$u Bilder
955	k	$6 655$a Ritningar$u Bilder
841		$5 S$a u a$b 150615||0000|||||001||||||000000$e 1
852		$5 S$b S$z Digitaliserat exemplar$z Fritt tillgänglig via Internet
949		$5 S$a Wallin$b 1935$c sorteringskod$d hsaml$e sorteringsnummer$f 534$g Teckning Dahlb. Handt. 9:11$h omvänd sorteringskod$i fsaml$j materialtyp$k Teckning