arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Ållonöö Emot Öster

167-

Kungliga biblioteket

kb-18036279

Ladda ner originalfiler

Internetarkivet Rå metadata Urkälla

NyckelVärde
PersonnamnDahlbergh, Erik,
Fysisk beskrivning1 teckning, blyerts och penna, s/v, 33 x 41 cm
AnmärkningDahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 201
AnmärkningBaksida till KoB Dahlb. Handt. 9: 11v
AnmärkningMonterad bild sammanfogad av flera segment
AnmärkningMed påskrift: Braawijken Sinus maris Balticij
AnmärkningOvanför bilden finns följande anteckning i blyerts: In j bråwijken ähre fölliande innlopp Öfwer 10 åthminstone: 1. wedh hefringen kan ingen förweria., 2. wedh Åreka wedt grensen emellan hefringen och barsundh, 3. wester om Barsundh går in uthan allt hinder dock måste han åth lönöö [schantz?], 4..- NB: Edzsurna Loodzmän - hwar skutskeppare och hwar bonde pojke kan styra uth och in farkosterne.- 1675 den 6 juny wedh Skenes: gamalt furu timber 68, nytt furu timber 46, gamalt gran timber 45, nytt gran timber 16, sparrar 52
ÄmnesordSlott
ÄmnesordBåtbryggor
ÄmnesordJetties
ÄmnesordPalaces
GenreBläck- och tuschteckningar
GenreBilder
GenreTeckningar
Koordinater58.6188, 16.5035

Saker med liknande metadata Visa alla

Saker från samma tid Visa alla